Logo
architecturedaily
1 tháng trước
Gaïette Installation, created by Atelier Faber and Anna Saint-Pierre, is a powerful homage to Raismes’ mining heritage. This evocative piece, commissioned by the city of Raismes and Art et Jardins Hauts-de-France, explores the transformation of a landscape marked by a century of mining activity.

Gaïette highlights the post-1980 evolution into a park, with shale mountains, birch trees, remnants of brick, and the haunting silhouette of a head frame that once guided miners into the depths.

#RaismesHeritage #ArtEtJardins #LandscapeTransformation
architecturedaily
1 tháng trước
People by their window in Paris, France
📷 by Raphael Metivet

#Paris #France #balcony #window
Kiến trúc Việt Nam
2 tháng trước
Saigon 1930 - Viện Bảo tàng Blanchard de La Brosse.

Photo by Haut Commissaire de la France en Indochine

Sau khi đã thiết lập Vườn Thực Vật Saigon vào năm 1864 … người Pháp đã dự tính lập một bảo tàng Nông nghiệp … chuyên nghiên cứu và lưu giữ những tiêu bản lúa gạo sản xuất tại Đông Dương và các nước lân cận … Musée du Riz … nhưng cho tới đầu thế kỷ 20 mọi việc vẫn chỉ là dự định …

Năm 1883 … Hội Nghiên cứu Đông Dương (SEI) được thành lập và các nhà sưu tập thành viên thường xuyên tự xuất tiền mua rất nhiều cổ vật cho Hội và cũng dự định thành lập một bảo tàng để lưu giữ những cổ vật mà Hội đã sưu tầm được … Tuy nhiên, những cuộc chiến kéo dài ở Đông Dương cuối thế kỷ 19 … và nhứt là trận Đệ Nhứt Thế Chiến … đã khiến kế hoạch đó vẫn đình trệ…

Ngày 18-02-1927 … nhà sưu tập Holbé của SEI từ trần vì tuổi già … đề lại hàng ngàn cổ vật trị giá 45.000 bạc Đông Dương …. Sau khi vận động một số nhà hảo tâm mua bộ sưu tập Holbé …. Hội SEI đem tặng tất cả mẫu vật mà họ sở hữu cho Chính quyền Thuộc địa … và kiến nghị Chính phủ thuộc địa Pháp ở Nam Kỳ thành lập Viện Bảo tàng … với điều kiện là Hội được đặt Trụ sở và Thư viện trong Bảo tàng ….. Do sự nhiệt thành của Hội … nên ngày 28-11-1927, Thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ … Blanchard de la Brosse … đã ký Nghị định thành lập Musée de la Cochinchine (Bảo tàng Nam Kỳ),.. dù trước đó … ngày 24-11-1927 … (cũng chính ông) … đã ký nghị định cho xây cất Musée du Riz theo kế hoạch trước kia … (đúng ra thì đây chỉ là thay đổi công năng của một kiến trúc) …

Bảo Tàng Nam Kỳ do Kiến Trúc sư Auguste Delaval lập đồ án … và Hãng thầu Etablissements Lamorte Saigon xây cất trong 2 năm…. Ngày 01-01-1929 … Chính quyền Pháp đã long trọng làm lễ khánh thành Viện Bảo Tàng đầu tiên ở Nam Kỳ….Viện Bảo tàng được xây cất theo kiểu thức kiến trúc Đông Phương …ngay tại vị trí trước kia đã có một kiến trúc do Nguyễn Vương cho xây cất vào cuối thập niên 1790s để tặng cho Giám mục Bá Đa Lộc … người đã giúp ông trong thời kỳ Trung Hưng … Kiến trúc đó là Dinh Tân Xá … (vào thập niên 1910s đã được chuyển về Tòa Tổng Giám Mục Saigon) …

Bảo tàng có sảnh trung tâm hình bát giác … hai dãy nhà cánh được chia thành nhiều khu trưng bày … trần thiết kế cao … với những cửa gắn kiếng bông để thông khí và thu ánh sáng tự nhiên … Khu phía sau sảnh trung tâm là văn phòng của SEI và Thư viện Khảo cổ … Năm 1970 … Viện Bảo Tàng đã cất thêm ba dãy nhà theo hình chữ “U” nối vào phía sau kiến trúc trong hình

Trong Nghị định thành lập … Bảo tàng Nam Kỳ trực thuộc trường Viễn Đông Bác cổ … nhưng do SEI lại được đặt Trụ sở trong Bảo tàng .. do đó mà ngày 08-06-1928, Viên Giám thủ văn thư của SEI … Jean Bouchot … (Ông cũng là thành viên của trường Viễn Đông Bác Cổ) .. được cử làm Giám Thủ đầu tiên của Bảo Tàng Nam Kỳ … (tương đương chức Giám Đốc) …Về sau … có lẽ vì muốn đề cao vai trò của người Pháp trong việc thành lập hệ thống Bảo tàng ở Đông Dương … nên ngày 06-8-1928 … lại có một Nghị định đổi tên Bảo tàng Nam Kỳ thành Bảo tàng Blanchard de la Brosse … (tức lấy tên người ký nghị định thành lập Bảo tàng làm tên Bảo tàng)… và ngày 01-01-1929 … Bảo Tàng chính thức hoạt động …

Sau năm 1954 … Chính quyền Quốc Gia Việt Nam chính thức quản lý Bảo Tàng khi cử Học Giả Vương Hồng Sển làm Quyền Giám thủ … (trước đó ông đã làm nhân viên tại đây từ năm 1948) … và không còn trực thuộc hội SEI … (cũng như không còn các nhân viên người Pháp nữa)… mà trực thuộc Viện Khảo Cổ / Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH ….
Leibal
2 tháng trước
Appartament RC is a minimalist apartment located in Paris, France, designed by ono studio. In addressing the apartment’s previously dim ambiance, the design approach was to maintain an unpartitioned row of windows.

#apartment #Paris #France #design

Chưa có gì!

Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho truy vấn tìm kiếm của bạn {{search_query}}. Vui lòng thử lại bằng cách gõ từ khóa khác.