Logo
architecturedaily
1 tháng trước
A painter and poet couple hired Richard Neutra to design their house and studio on a Los Angeles hilltop. The Chuey House was built in 1957 in the International Style and still stands today in good condition.

Photo: Julius Shulman, 1958; digital restoration by Modernist Collection

#hollywoodhills #richardneutra #losangelesrealestate

Chưa có gì!

Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho truy vấn tìm kiếm của bạn {{search_query}}. Vui lòng thử lại bằng cách gõ từ khóa khác.