Logo
NOTES
Dinh thự nhà họ Vừ đến nay đã trải qua đời thứ 7, ở thôn Há Súng, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thông tin về ngôi nhà này hiện rất ít, cũng chưa rõ nguồn gốc ra đời và sự tồn tại của nó. Những người họ Vừ ở đây cho biết, họ sinh ra đã ở trong ngôi nhà cổ được tổ tiên truyền lại này.

Phim: Notes
Sản xuất: Tran Duc

#notes #notesbook #documentary
#Architecture #movie
[Story] - The Vừ Ancient House in Ha Giang, Vietnam - YouTube

Located in Dong Van town (Ha Giang province), The Vừ Villa has been passed on for 7 generations. There is little concrete information about the date when it ...

3 tháng trước