Logo
NOTES
Ra đời từ năm 2019, bộ sách ghi chép câu chuyện về những kiến trúc sư và những trải nghiệm, câu chuyện thực tế về đời sống kiến trúc đã và đang hiện hữu. Seri này xuất bản hoàn toàn bằng Tiếng Việt.

#notes #book #vietnam
3 tháng trước

Chưa có phản hồi!

Có vẻ như ấn phẩm này chưa có bất kỳ bình luận nào. Để phản hồi ấn bản này của NOTES , hãy nhấp vào ở cuối bên dưới ấn bản đó