Logo
Tropical Space
2 tháng trước
Một bức tường tròn ôm lấy lò nung cũ tạo thành một khối đơn giản và nằm gọn trong những bức tường phẳng. Bên trong đó, không gian kiến trúc tạo cơ hội để làm rõ nét các hoạt động mà từ xưa đến nay chưa từng được nhìn thấy một cách trọn vẹn.
Kiến trúc có thể kể được câu chuyện về quá trình hoàn thiện của một mẻ gốm nung, từ các thao tác đầu tiên như dịch chuyển, thêm củi, xếp gốm vào lò, thấy được làn khói trắng qua ô cửa sổ trời khi lò đang cháy đến sự hình thành các sản phẩm cuối cùng.

The round wall embraces the old kiln, creates a simple block and fits neatly within the flat walls. Inside, the architectural space opens opportunities to highlight activities that have never been fully seen before. Architecture can tell the story of the completion process of a batch of terra cotta, from the first step such as moving and placing the clay works into the kiln, adding firewood and charcoal , seeing the white smoke escaping from the skylight while the kiln is operating, and the formation of final products.

#TropicalSpaceArchitecture
#Architecture #vietnam #brick
Tropical Space
2 tháng trước
Bức hoạ đồng quê
Photo by Triệu Chiến

#TropicalSpaceArchitecture #vietnam #brick #Architecture